Home

Vlaamse vereniging van stottertherapeuten

 

In oktober 2014 werd de VL.V.S. SITE officieel een feit. Een nieuwe wind waait in stotterland. Tal van logopedistes volgen een cursus bij Gert Reunes en team om zich te specialiseren in stotteren of volgen de twee andere opleidingen CIOOS of ECSF. Deze cursussen voor stottertherapeut(e) staat nu al bekend als een verademing in logopedieland.

Het kan niet dat een logopediste zonder bijkomende opleiding zich begeeft op het terrein van stottertherapeute.

Wijlen stottertherapeut Toon Vankerckhove (docent Artevelde hogeschool) sprak in 1980 wijze woorden. "Een logopediste kan alleen maar stotterende mensen behandelen als ze dat doet als specialisatie."

 

Drie opleidingen betekenen ook drie verschillende visies... ook al zijn er vaak vele raakpunten.

Toch blijft Gert Reunes als ervaringsdeskundige bruggen bouwen om deze drie opleidingen samen te brengen. Niet tot één opleiding maar tot een vorm van open communicatie onderling... Hij is ervan overtuigd dat een stottertherapeute geen oogkleppen op heeft en verder durft zien dan haar neus lang is. Daarom dat we met deze overkoepelende vereniging stottertherapeutes willen samenbrengen om hun ervaringen te delen en niet om ieder hun gelijk te halen.

Wie leert van een ander kan alleen maar sterker worden als therapeut(e).

De stotteropleidingen hebben nu elk hun sterktes en zwaktes en daar kunnen we misschien iets aan doen om ze op een hoger niveau te tillen door samen te werken en open te staan voor kritiek. Wie dit niet durft in te zien is fout bezig.

 

Wij hopen dan ook dat het initiatief verder mag groeien en dat alle vooroordelen verdwijnen.

 

Namens de initiatiefnemers.

 

 

Copyright © All Rights Reserved