Het is zover...

 

 

Deze website werd in het leven geroepen om de stottertherapeut(e) en ervaringsdeskundigen stotteren beter in beeld te brengen.

 

Maar al te vaak wordt een stottertherapeut(e) vergeleken met een logopedist(e)... Een stottertherapeut(e) is een logopedist(e) maar een logopedist(e) is zeker geen stottertherapeut(e).

 

Ook een ervaringsdeskundige in stotteren kan voor de stotterende mens heel wat betekenen. In de ons omringende landen zie je dat veel ervaringsdeskundigen in stotteren ook stottertherapeut worden. In België hebben nu reeds 3 ervaringsdeskundigen de studies van logopedie afgerond en zijn vier ervaringsdeskundigen bezig die studies af te werken.

 

De problematiek van het stotteren is niet zomaar een stoornis die je als logopedist(e) kan aanpakken. Vaak is de kennis en de opleiding tijdens de vorming van logopedist(e) onvoldoende om daadwerkelijk de stotterende mens met specifieke vakkennis te behandelen. Afgestudeerden in de logopedie laten vaak blijken dat hun kennis over stotteren hun niet het nodige zelfvertrouwen geven om met mensen te werken die stotteren...

 

Daarom dat mensen die zich willen specialiseren in stotteren best een gespecialiseerde stottercursus volgen na of tijdens hun logopedische studies.

 

ECFS, CIOOS en wwww.stottertherapeute.be zijn de drie, door vzw Best (Belangengroep stotterende mensen), erkende opleidingen die het best aansluiten bij uw studie voor logopedist(e). Zie LINKS

 

 

 

  

 

(c) copywright 2012

 

 

 

 

 

Nieuws

 

Headlines »

Wereldcongres voor stotterende mensen in 2013 in Nederland.

 

Headlines »
Film The King's Speech geeft stem aan mensen die stotteren.

 

Headlines »
Wie stottert mag opleiding logopedie volgen.

 

Headlines »
Mensen die stotteren hebben een hoog IQ.

 

VLVS.BE

Vlaamse Vereniging Stottertherapeuten en Stotterervaringsdeskundigen.